Sabor trubača

Sabor trubača i smotra narodnog stvaralaštva Srbije je tradicio-nalna i prepoznatljiva manifestacija koje je do sada održana 34 puta. Ova manifestacija održava se na Zlatiboru krajem meseca jula i okuplja orkestre, pevačke grupe i kulturno-umetnička društva koja neguju izvorno narodno stvaralaštvo i čuvaju od zaborava...

Pročitajte više